Η εφαρμογή ψυχρών υλικών σε δώματα, νεόδμητων ή παλαιότερης κατασκευής κτηρίων, είναι μια παρέμβαση οικονομικά προσιτή και εύκολη στην εφαρμογή που οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και χρημάτων, προσφέρει καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον. Συνίσταται στην κάλυψη της οροφής με σύγχρονα και πιστοποιημένα υλικά (όπως επικαλύψεις, μεμβράνες, κλπ.) που έχουν την ιδιότητα να ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία, αντί να την απορροφούν, και να κρατούν την οροφή δροσερή κάτω από τον ήλιο.

Μια συμβατική, σκουρόχρωμη οροφή, που βρίσκεται κάτω από τον ήλιο, απορροφά μεγάλα ποσά θερμότητας με αποτέλεσμα να αναπτύσσει επιφανειακές θερμοκρασίες της τάξεως των 65 -70°C, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται στο εσωτερικό του κτηρίου με αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών θερμικής δυσφορίας και την αύξηση των αναγκών για ψύξη.  Αντίθετα, μια λευκή ή ανοιχτόχρωμη επιφάνεια, ανακλά έντονα την ηλιακή ακτινοβολία, απορροφά λιγότερη θερμότητα, παραμένοντας έως και 28-33°C πιο δροσερή συγκριτικά με τη συμβατική οροφή.  Αποτέλεσμα μιας τέτοιας «ψυχρής οροφής» είναι να μειώνεται η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται στο κτήριο, και να διατηρείται έτσι μια πιο δροσερή και σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό του.
Η εφαρμογή σύγχρονων ψυχρών υλικών, με υψηλές ενεργειακές προδιαγραφές, οδηγεί σε σημαντικά οφέλη τόσο για τον ιδιοκτήτη/ χρήστη του κτηρίου όσο και για το περιβάλλον.


"Υπέρυθρη και ορατή απεικόνιση οροφής, που δείχνει τη διαφορά θερμοκρασίας πριν και μετά την εφαρμογή του ψυχρού υλικού"

Οφέλη για τον ιδιοκτήτη/χρήστη του κτηρίου:

• Μείωση των εξόδων για ψύξη, από τη μειωμένη χρήση κλιματιστικών - Εξοικονόμηση ενέργειας

• Μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των κτηρίου κατά το καλοκαίρι

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  για το δώμα, λόγω περιορισμένης θερμικής καταπόνησης και οικονομικό όφελος από τις μειωμένες ανάγκες για επισκευή

Πηγή: ΕΚΠΑ - CoolRoofsproject(EIE/07/475/SI2.499428)

Οφέλη για το περιβάλλον από την ευρεία εφαρμογή ψυχρών οροφών:

• Καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης στο εξωτερικό περιβάλλον - Μείωση του φαινομένου της "Αστικής Θερμικής Νησίδας"

• Περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εκπομπών CO2 λόγω χαμηλότερων θερμοκρασιών και μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη

• Περιορισμός του φαινομένου του θερμοκηπίου

Η εφαρμογή ψυχρών υλικών σε οροφές είναι μια σχετικά απλή διαδικασία, ωστόσο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και τις  οδηγίες εφαρμογής της παραγωγού εταιρείας.
 

Πηγή: ΕΚΠΑ - CoolRoofsproject(EIE/07/475/SI2.499428)