Στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης και των εθνικών στόχων για το 2020, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ, υλοποιεί μια σειρά Ενεργειακών Επιδεικτικών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είτε ως Δικαιούχος είτε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ).