Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς κανένα περιορισμό.

Στηρίζεται και επιδιώκει τη συνειδητή συμμετοχή όλων των πολιτών, που θέλουν να ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον στο σπίτι ή στη δουλειά, είτε είναι απλοί καταναλωτές είτε διαχειριστές, είτε έμποροι και κατασκευαστές, εγκαταστάτες ή παραγωγοί.

Το Πρόγραμμα αποτελεί μια σύμπραξη ανάμεσα στο δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες. Η σύμπραξη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο εθελοντικών συμφωνιών με τη βιομηχανία και το εμπόριο, ώστε ο πολίτης να έχει στη διάθεσή του πιστοποιημένα προϊόντα, υψηλών προδιαγραφών, σε πολύ καλύτερες τιμές από αυτές της τρέχουσας αγοράς.