Μια από τις σημαντικές ενεργειακές επεμβάσεις σε κτήρια είναι η αναβάθμιση των Θερμικών Συστημάτων τους ανεξάρτητα αν αυτά είναι κεντρικά ή αυτόνομα. Τα συστήματα αυτά είναι ενεργοβόρα και για αυτό πρέπει να αντικατασταθούν με συστήματα νέας γενιάς, με πιστοποιημένες ιδιότητες σύμφωνα με μελέτη μηχανικού, ώστε να μην καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια.

Τα συμβατικά θερμικά συστήματα αποτελούνται από τον λέβητα – καυστήρα (πετρελαίου ή φυσικού αερίου), τις σωληνώσεις, τον κυκλοφορητή και τα θερμαντικά σώματα.


Πηγή: ΚΑΠΕ - Πρόγραμμα Leonaro Da Vinci - Κτίρια και Περιβάλλον: Νέες δεξιότητες στον τομέα των κατασκευών
 

Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θεωρείται επιτυχημένη όταν θερμαίνει σωστά και όσο πρέπει, καθώς επίσης εφόσον λειτουργεί οικονομικά και με ασφάλεια.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτά απαιτείται σωστή μελέτη που να περιλαμβάνει: τα

τεχνικά χαρακτηριστικά και μεγέθη του εξοπλισμού, ακριβή υπολογισμό των θερμικών απαιτήσεων, καλό σχεδιασμό των δικτύων διανομής, σωστή διάταξη του εξοπλισμού του συστήματος, καθώς και τη λειτουργική σύνδεση και ρύθμιση των διαφόρων στοιχείων. Η επιλογή της ισχύος του λέβητα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και στηρίζεται στον υπολογισμό των βασικών κλιματικών και γεωγραφικών παραμέτρων, και των θερμικών απωλειών του κτιρίου. Με λίγα λόγια όλα, όσα θα έπρεπε να γίνονται και σπάνια τηρούνται με αποτέλεσμα πολλές ελαττωματικές και προβληματικές εγκαταστάσεις.

 

Συνήθως οι μεγαλύτερες απώλειες ενέργειας σε αυτά τα συστήματα εντοπίζονται στην ελλιπή θερμομόνωση των δικτύων διανομής, στην υπερδιαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων και στην έλλειψη κατάλληλων αυτοματισμών όπως θερμοστάτες χώρων, αντιστάθμιση, θερμοστατικές βαλβίδες, κλπ.

Ειδικά στις παλιές εγκαταστάσεις οι απώλειες από τις σωληνώσεις φθάνουν για μονώροφα κτήρια στο 4% και για πολυώροφα στο 12%. Επίσης, η αντικατάσταση των παλαιών, υπερδιαστασιολογημένων συστημάτων με νέα ενεργειακά αποδοτικά και σωστά διαστασιολογημένα συστήματα, σύμφωνα με μελέτη μηχανικού, μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 20%.

 

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται για την αναβάθμιση των Θερμικών Συστημάτων των κτηρίων είναι:

  • Μονώσεις σωληνώσεων και περιοχής σωμάτων σε συνδυασμό με αντιστάθμιση λειτουργίας εγκατάστασης.
  • Αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα με νέο υψηλής απόδοσης και λειτουργία υπό αντιστάθμιση θερμοκρασίας.
  • Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (FC).
  • Σύνδεση εστιών στην εγκατάσταση θέρμανσης η τοποθέτηση λέβητα βιομάζας.
  • Τοποθέτηση Ηλιοθερμικού συστήματος σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και αντιστάθμιση λειτουργίας.
  • Εγκατάσταση συστημάτων χαμηλών θερμοκρασιών (εντός τοίχου, εντός δαπέδου, εντός οροφής).
  • Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας τον αέρα.
  • Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας το νερό ή και τη γη (γεωθερμικά).
  •  Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας τον ήλιο (προσρόφησης, απορρόφησης και συμπίεσης ατμών).