1. Τι είναι το Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας»;

Είναι ένα νέο Πρόγραμμα, μέσω του οποίου μπορεί κάποιος να βελτιώσει ενεργειακά το σπίτι ή τον επαγγελματικό του χώρο με προνομιακούς όρους.
Οι επεμβάσεις που προβλέπονται είναι:
• αντικατάσταση τζαμιών (υαλοπινάκων) με νέα υψηλών προδιαγραφών
• αντικατάσταση κουφωμάτων
• εγκατάσταση μόνωσης στην πρόσοψη, το δώμα κ.ά.
• εγκατάσταση ψυχρών οροφών στις ταράτσες (ειδικές  βαφές που ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα να εξοικονομείται ενέργεια το καλοκαίρι)
• εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης
• εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων (ηλιακά συστήματα υψηλών προδιαγραφών που εκτός από την παροχή ζεστού νερού, συνεισφέρουν και στη θέρμανση των χώρων.
και άλλα.

2. Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος;
Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια συνολικά δύο χρόνια.


3. Είμαι ενοικιαστής ενός διαμερίσματος. Μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα; Θα πρέπει να συναινέσει ο ιδιοκτήτης;
ΝΑΙ, ο ενοικιαστής μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα, αλλά επειδή οι δαπάνες βαρύνουν συνήθως τον ιδιοκτήτη, θα πρέπει να συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

4. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τις επιλεγόμενες παρεμβάσεις;
Το Πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί τις παρεμβάσεις, αλλά εξασφαλίζει καλύτερες τιμές και υψηλής ποιότητας προϊόντα σε όσους συμμετέχουν σε αυτό. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται από συμβεβλημένους με το Πρόγραμμα επαγγελματίες.

5. Είναι εθνικό ή ευρωπαϊκό Πρόγραμμα; Από που χρηματοδοτείται;
Πρόκειται για ένα εθνικό Πρόγραμμα που υλοποιείται από το ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) «2007-2013» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διαχείριση του Προγράμματος γίνεται από το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις.

6. Υπάρχει κάποιο όριο εισοδήματος για να συμμετάσχει κάποιος στο Πρόγραμμα;
Δεν υπάρχει κανένα όριο εισοδήματος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

7. Υπάρχει κάποια φοροαπαλλαγή για τις παρεμβάσεις που γίνονται στα πλαίσια του Προγράμματος;
Για τις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), προβλέπεται φοροαπαλλαγή 10% για δαπάνες μέχρι 3.000 ευρώ  και 20% για δαπάνες 3.001 μέχρι 6.000 ευρώ.
 

(*) Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3614/2007 ή και για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που θα προκύψουν μετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3661/2008 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και αφορούν.
(**) (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

8. Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα;
Το Πρόγραμμα απευθύνεται:
• Στους πολίτες/καταναλωτές που θέλουν να εξοικονομήσουν ενέργεια και χρήματα, μειώνοντας τις δαπάνες τους για θέρμανση (το χειμώνα) και ψύξη (το καλοκαίρι) στο σπίτι τους ή τον επαγγελματικό τους χώρο.
• Στους κατασκευαστές/ εμπόρους/ εγκαταστάτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, προσφέροντας είτε πιστοποιημένα προϊόντα είτε τις υπηρεσίες τους (πχ εγκατάσταση συστημάτων μόνωσης).

9. Σε ποιους τύπους κτηρίου βρίσκει εφαρμογή το Πρόγραμμα;
Το Πρόγραμμα αναφέρεται σε:
• Κατοικίες (διαμέρισμα, μονοκατοικία, πολυκατοικία).
• Επαγγελματικά κτήρια (κτήρια γραφείων, καταστήματα, πολυκαταστήματα (mall), ιδιωτικά νοσοκομεία, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ).

10. Τι είδους παρεμβάσεις περιλαμβάνει το Πρόγραμμα;
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δώδεκα, συνολικά, τεχνικές παρεμβάσεις στις κατοικίες και τα εμπορικά κτήρια. Πιο συγκεκριμένα:
Επτά τύποι Παρεμβάσεων στα κτήρια κατοικίας (νοικοκυριά)

Πέντε τύποι Παρεμβάσεων στα επαγγελματικά κτήρια.

11. Πόσες παρεμβάσεις από το σύνολο πρέπει να κάνω προκειμένου να επωφεληθώ από το Πρόγραμμα;
Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό και την έκταση των παρεμβάσεων.

12. Πως μπορεί να συμμετάσχει κάποιος στο Πρόγραμμα; Πρέπει να συμπληρωθεί κάποια αίτηση αποδοχής όρων;
Βήματα για τον πολίτη:
Ο ενδιαφερόμενος πολίτης/καταναλωτής :
• Μπορεί να απευθυνθεί στον κατασκευαστή, έμπορο, εγκαταστάτη που φέρει την σήμανση «Συμμετέχω στο Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον» στο κατάστημα του.
• Εφόσον υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορεί να επισκεφθεί τον δικτυακό τόπο http://www.ktizontastomellon.gr  και στο πεδίο «Προϊόντα και Προμηθευτές» θα ενημερωθεί για τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, καθώς και για τους προμηθευτές που τα παρέχουν στην περιοχή του.
• Μπορεί να προμηθευτεί από το ΚΑΠΕ τη λίστα προμηθευτών στην περιοχή του, για την παρέμβαση που τον ενδιαφέρει.
• Στη συνέχεια, οι επαγγελματίες με τους οποίους θα συνεργαστεί θα του προσκομίσουν μια φόρμα για να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του. Το ΚΑΠΕ, μετά το τέλος των εργασιών, θα στείλει αξιολογητή να ελέγξει αν τοποθετήθηκαν σωστά τα επιλεγμένα προϊόντα/συστήματα. Στη συνέχεια, θα εκδοθεί από το ΚΑΠΕ το πιστοποιητικό/ βεβαίωση για την φοροαπαλλαγή που ο ενδιαφερόμενος πολίτης δικαιούται μέσω του Προγράμματος.
Ο ενδιαφερόμενος κατασκευαστής/ έμπορος/ εγκαταστάτης (*):
• Συμπληρώνει την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο  http://www.ktizontastomellon.gr, στο πεδίο «Πώς συμμετέχω». Διαφορετικά, απευθύνεται στο ΚΑΠΕ που καταγράφει τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
Στη συνέχεια  ο ενδιαφερόμενος:
• Συμπληρώνει το Τεχνικό Παράρτημα συμπλήρωσης πιστοποιημένων προϊόντων της εκάστοτε παρέμβασης, το οποίο προμηθεύεται από το ΚΑΠΕ.
• Το Τεχνικό Παράρτημα, μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (σε μορφή pdf) υποβάλλεται στο ΚΑΠΕ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ktizontastomellon.gr, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της ορθής δήλωσης των προϊόντων/ συστημάτων.
• Ενημερώνεται από το  ΚΑΠΕ, και εν συνεχεία υπογράφεται η εθελοντική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του ΚΑΠΕ για την συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα.

13. Το Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον» είναι το ίδιο με το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»; Που διαφέρει; Τι διαφορετικό μου προσφέρει το Πρόγραμμα αυτό;
Και τα δύο Προγράμματα αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και το ένα συμπληρώνει το άλλο.
Από τη μια πλευρά το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» είναι επιδοτούμενο, θέτοντας περιορισμούς ως προς το εισόδημα και την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία του πολίτη. Από την άλλη, το «Χτίζοντας το Μέλλον» είναι ένα ανοιχτό, μη επιδοτούμενο πρόγραμμα που εξασφαλίζει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, σε καλές τιμές σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
 

14. Ποια είναι η ιστοσελίδα του Έργου; Τι περιέχει;
Η ιστοσελίδα το έργου είναι:  http://www.ktizontastomellon.gr
Η ιστοσελίδα του Προγράμματος περιέχει:
• Πληροφορίες για το πώς μπορεί κανείς να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα
• Πληροφορίες για τα προϊόντα και τους επαγγελματίες που ο ενδιαφερόμενος πολίτης/καταναλωτής μπορεί να επιλέξει, ανά περιοχή
• Ειδικές συνδεόμενες εφαρμογές, όπως είναι το διαδραστικό εργαλείο μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου του ενδιαφερόμενου πολίτη.

15. Στην περιοχή μου δεν υπάρχουν προμηθευτές που να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Θα πρέπει να αναζητήσω προμηθευτή από άλλη περιοχή;
Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής αναζητάει προμηθευτές από τις γειτονικές περιοχές (επιλογή στο πεδίο «προϊόντα και προμηθευτές» ανά περιφέρεια).

16. Οι τράπεζες εμπλέκονται στο πρόγραμμα; Προσφέρουν συγκεκριμένα προνομιακά δάνεια μέσω του Προγράμματος;
Οι τράπεζες δεν εμπλέκονται στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

17. Όταν θα πάω να αγοράσω το προϊόν, το οποίο συμμετέχει στο Πρόγραμμα, τι θα πρέπει να δηλώσω;
Ο πολίτης δηλώνει στον προμηθευτή ότι θέλει να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα και στη συνέχεια  συμπληρώνει μια έντυπη φόρμα με τα στοιχεία του. Με βάση αυτή τη φόρμα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα γίνει ο Ποιοτικός Έλεγχος και το ΚΑΠΕ θα εκδώσει τη βεβαίωση για τη φοροαπαλλαγή που ο πολίτης δικαιούται.

18. Οι αναρτώμενες τιμές είναι ίδιες με τις τιμές της αγοράς;
Οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δεσμεύονται ότι θα προσφέρουν τα συγκεκριμένα προϊόντα/ υπηρεσίες τους, σε τιμές χαμηλότερες από αυτές της τρέχουσας αγοράς.

19. Οι τιμές που αναγράφονται είναι με ΦΠΑ ή χωρίς;
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων/ συστημάτων έχουν την ονομασία "Τιμή για το Χτίζοντας το Μέλλον" και συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

20. Αν η τιμή του προσφερόμενου προϊόντος από μία εταιρεία είναι υψηλότερη από αυτήν που αναφέρεται στην ιστοσελίδα τι πρέπει να κάνω;
Αν πραγματικά η τιμή του προσφερόμενου προϊόντος είναι υψηλότερη από αυτήν που αναφέρεται στην ιστοσελίδα, τότε ο καταναλωτής δηλώνει στο Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του Προγράμματος τα στοιχεία του προϊόντος και του προμηθευτή προκειμένου να γίνει ο έλεγχος.

21. Τι είναι ο ποιοτικός έλεγχος;
Ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, γίνεται δωρεάν από  συνεργαζόμενους με το πρόγραμμα τεχνικούς, και περιλαμβάνει τον έλεγχο των προϊόντων, με βάση τα τιμολόγιά τους, και της σωστής τοποθέτησής τους.

22. Είναι υποχρεωτικός ο ποιοτικός έλεγχος;
Ο ποιοτικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός, γίνεται δωρεάν και διασφαλίζει τον καταναλωτή.

23. Πόσο κοστίζει ο ποιοτικός έλεγχος; Επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης του κτιρίου για τον ποιοτικό έλεγχο;
Ο ποιοτικός έλεγχος παρέχεται από το Πρόγραμμα χωρίς καμία χρέωση.

24. Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου αποδειχθεί ότι το προϊόν δεν ανταποκρίνεται σε κάποιες προδιαγραφές ή δεν έχει γίνει σωστή εφαρμογή της συγκεκριμένης παρέμβασης τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση;
Σε περίπτωση που κατά τον Ποιοτικό έλεγχο διαπιστωθούν προβλήματα (π.χ. λάθος προϊόν ή κακή τοποθέτηση), ο προμηθευτής, έπειτα από τις υποδείξεις του ΚΑΠΕ, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες επίλυσης του προβλήματος, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πολίτη. Ο Ποιοτικός έλεγχος θα επαναληφθεί.

25. Σε ποια ηλεκτρονική διεύθυνση μπορώ να στείλω κάποιες ερωτήσεις;
Οι ερωτήσεις υποβάλλονται στο Help Desk στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@ktizontastomellon.gr

26. Οι τιμές των προϊόντων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα μείνουν σταθερές κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ή αναμένονται αλλαγές (μειώσεις ή αυξήσεις);
Οι τιμές των προϊόντων μπορεί να αλλάζουν έπειτα από σχετική δήλωση του συμμετέχοντος (εμπόρου/ προμηθευτή) και έγκριση από το ΚΑΠΕ, με σαφή τεκμηρίωση η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα. Αντίστοιχα, θα πραγματοποιείται παρόμοια διαδικασία στην περίπτωση μείωσης των τιμών.

27. Τι είναι η κλιματική ζώνη και σε ποια ανήκω;
Το κλίμα μιας περιοχής επηρεάζεται από τη γεωγραφική της θέση. Έτσι, η χώρα, αν και μικρή σε έκταση, χωρίζεται σε 4 κλιματικές ζώνες. Οι περιοχές που βρίσκονται στην ίδια κλιματική ζώνη έχουν παρόμοια κλιματικά χαρακτηριστικά (θερμοκρασία, σχετική υγρασία κ.λπ).

ΖΩΝΗ Α: Περιλαμβάνει τους Νομούς Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή).
ΖΩΝΗ Β: Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας
ΖΩΝΗ Γ: Περιλαμβάνει τους Νομούς Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
ΖΩΝΗ Δ: Περιλαμβάνει τους Νομούς Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας
Σε κάθε Νομό, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με τα παραπάνω.