Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στα πλαίσια της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής που ασκεί, θεωρεί επιβεβλημένη τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της χώρας.

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Ελλάδας για το 20 20 20, που μεταφράζεται σε:

  • 20% εξοικονόμηση ενέργειας
  • 20% μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • 20% αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

το Χτίζοντας το Μέλλον προβλέπει 3,100,000 ενεργειακές παρεμβάσεις στον κτηριακό τομέα.

Το Πρόγραμμα είναι μια σύμπραξη ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που εξασφαλίζει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και σημαντικές εκπτώσεις στους πολίτες που θα προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους. Το Χτίζοντας το Μέλλον αναπτύσσεται σε τρία (3) επίπεδα, που αποτελούν το καθένα, ένα αυτόνομο Πρόγραμμα.


3,100,000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτήρια

Το πρόγραμμα επέμβασης

Η 1η Φάση του Προγράμματος έχει διάρκεια 2 χρόνια, ενώ το συνολικό Πρόγραμμα ολοκληρώνεται το 2020.