Η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.

Tα κτήρια, στην Ελλάδα, καταναλώνουν, περίπου, το 40% της τελικής ενέργειας, επιβαρύνοντας κατά μεγάλο ποσοστό τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για τις συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες, τα κτήρια μας αποτελούν, ίσως, τα πιο ενεργοβόρα της Ευρώπης. Είναι πλέον, πλήρως αποδεκτό ότι απαιτείται η ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους. Αν δεν το κάνουμε, τότε μέχρι το 2020:

  • θα ξοδευτούν 21 δις ευρώ, για επιμέρους κτηριακές επεμβάσεις
  • θα υπάρξει αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 19%, σε σχέση με το 2010
  • οι Έλληνες πολίτες θα πληρώσουν 70 δις ευρώ, για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.