Μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων, λιγότερο ή περισσότερο παλιών, αποτελεί η αντικατάσταση των κουφωμάτων τους (με την κακή αεροστεγανότητα και τους μονούς υαλοπίνακές τους) με σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα με πιστοποιημένες ιδιότητες.

ΚουφώματαΣε πολλές περιπτώσεις λόγω της κακής εφαρμογής των παλαιών κουφωμάτων παραμένουν ανοιχτές χαραμάδες μέσα από τις οποίες περνάει ο εξωτερικός κρύος αέρας. Αποτέλεσμα αυτής της διείσδυσης του αέρα από παράθυρα και πόρτες μέσα σε ένα χώρο είναι να αυξάνονται οι θερμικές απώλειες και να δημιουργούνται ρεύματα αέρα τα οποία δυσκολεύουν την επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης. Η χρήση σύγχρονων, υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών, κουφωμάτων οδηγεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης αλλά και στη μείωση της ηχορύπανσης από τους δρόμους στο εσωτερικό του κτιρίου.

Τα κουφώματα αυτά είναι συνδυασμός θερμομονωτικών πλαισίων ώστε να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες, όπως τα μεταλλικά πλαίσια με θερμοδιακοπή και ενεργειακά αποδοτικών υαλοπινάκων (διπλοί υαλοπίνακες, αυξημένο πάχος διακένου μεταξύ τους, χαμηλού συντελεστή εκπομπής, κα.). Παράλληλα, η καλή συναρμογή μεταξύ των υαλοπινάκων και του πλαισίου μειώνει τις απώλειες αερισμού στο ελάχιστο και επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα υδατοστεγανότητας.

Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα εξαρτάται από τη χρήση του κτηρίου, τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά και το κλίμα της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με μονούς υαλοπίνακες, με νέα, τα οποία διαθέτουν διπλούς υαλοπίνακες και θερμομονωτικό πλαίσιο οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας που ανέρχεται σε ποσοστό από 20 έως 25%, ενώ η βελτίωση της θερμικής άνεσης είναι, χειμώνα-καλοκαίρι εντυπωσιακή, εξαφανίζοντας το χειμώνα φαινόμενα συμπύκνωσης υδρατμών στα παράθυρα και μειώνοντας την υπερθέρμανση του χώρου το καλοκαίρι.

Σημαντικό ρόλο στη μείωση των απωλειών ενός κουφώματος παίζει η σωστή εφαρμογή κατά την τοποθέτησή του ή οποία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή και να πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. 


Πηγή εικόνας: Ιστοσελίδα ΚΑΠΕ – εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια