Η χρήση βελτιωμένων ενεργειακά υαλοπινάκων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτηρίων καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης που διαμορφώνονται στους εσωτερικούς χώρους.

Υπάρχουν πια υαλοπίνακες μεγάλης απόδοσης που μπορούν να μειώσουν την ενέργεια που καταναλώνουν τα κτήρια έως και 40%, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την αισθητική των χώρων.

Πηγή: ΚΑΠΕ – Α. Ανδρουτσόπουλος

Όταν η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στον υαλοπίνακα ενός κτηρίου, ένα ποσοστό ανακλάται προς το εξωτερικό περιβάλλον, ένα ποσοστό απορροφάται από το γυαλί και ένα ποσοστό διαπερνά το γυαλί και εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο. Η εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία στον χώρο, απορροφάται από τα διάφορα υλικά αυξάνοντας τη θερμοκρασία τους. Τα υλικά εκπέμπουν ακτινοβολία, που αντιστοιχεί στην θερμοκρασία τους. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συντελούν στη μεγιστοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο προσανατολισμός, το μέγεθος και η κλίση των παραθύρων καθώς και η διαπερατότητα των διαφανών υλικών.


Το ποσό της ακτινοβολίας που διαπερνά έναν υαλοπίνακα εξαρτάται από τα οπτικά χαρακτηριστικά, το πάχος και τα στρώματα του χρησιμοποιούμενου γυαλιού. Τους χειμερινούς μήνες η πολύτιμη εσωτερική θερμότητα τείνει να διαφύγει από τα παράθυρα. Για το λόγο αυτό, έχουν κατασκευαστεί ειδικοί διπλοί υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής (low emissivity), με σημαντικά ενεργειακά οφέλη. Ειδικότερα:
Οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής αποτελούνται από δύο υαλοπετάσματα. Το εσωτερικό υαλοπέτασμα είναι ένας συμβατικός μονός υαλοπίνακας, ενώ στην εσωτερική επιφάνεια του εξωτερικού υαλοπίνακα έχει επιστρωθεί αόρατη σύνθεση μεταλλικών στοιχείων. Είναι η αποκαλούμενη χαμηλής εκπομπής επίστρωση, η οποία εμφανίζει υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο τμήμα της ακτινοβολίας. Μεταξύ των δύο υαλοπινάκων υπάρχει κενό ή ευγενές αέριο. Η χαμηλής εκπομπής επίστρωση αντανακλά τη θερμότητα απ' όπου και αν αυτή προέρχεται. Το χειμώνα προς το εσωτερικό του κτηρίου, κρατώντας τη ζέστη στον εσωτερικό χώρο και το καλοκαίρι προς το εξωτερικό του κτηρίου. Επίσης, υπάρχουν νέοι υαλοπίνακες που μειώνουν αισθητά τη διαπερατότητα της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας και έτσι αποφεύγονται ξεθωριάσματα στα αντικείμενα στο εσωτερικό του διαμερίσματος/ κτηρίου και, παράλληλα, προστατεύεται η υγεία των ανθρώπων.
Ανάλογα με το κλίμα της περιοχής, τα οφέλη από τη χρήση υαλοπινάκων χαμηλής εκπομπής, είναι:

Σε θερμά κλίματα, οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής:
• αντανακλούν το υπέρυθρο φως του ήλιου.
• δρουν σαν ασπίδα στην εισαγωγή θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον.
• μειώνουν το κόστος ψύξης.

Σε ψυχρά κλίματα, οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής:
• Μεγιστοποιούν την ευεργετική ενέργεια του ήλιου.
• Δρουν σαν ασπίδα στη θερμότητα που προσπαθεί να διαφύγει από τον εσωτερικό χώρο προς το εξωτερικό περιβάλλον.
• Μειώνουν το κόστος θέρμανσης.