Γενικά

Προτεραιότητες Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου

Σεπτέμβριος 2015

1. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον» :  Η ανακαίνιση αποτελεί τα τελευταία χρόνια την κύρια δραστηριότητα στο χώρο της οικοδομής και το πρόγραμμα αποτελεί τη ουσιαστική διέξοδο από την κρίση  για τον κλάδο του αλουμινίου. Η Ε.Ε.Α ήδη έχει κάνει σχετικές προτάσεις στην πολιτεία για καλυτέρευση του προγράμματος και επίσπευση των διαδικασιών .

Διαβάστε περισσότερα..