Γενικά

ΕΕΑ-ΑΜΚΕ, Διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17065

Tον Οκτώβριο 2014 και τον Μάρτιο 2015, έγινε από το ΕΣΥΔ η αξιολόγηση της ΕΕΑ-ΑΜΚΕ για την μετάβαση της Διαπίστευσης της ως Φορέας Πιστοποίησης, από το πρότυπο ΕΝ 45011 στο νέο EN ISO/IEC 17065, για την απονομή και διατήρηση των σημάτων ποιότητας QUALICOAT και QUALANOD.   

Διαβάστε περισσότερα..