Γενικά

Πρόταση συμμετοχής στο πλαίσιο του προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ. 1-25 του Ο.Α.Ε.Δ.

Ο Σ.Ε.Κ.Α. έχει έλθει σε συμφωνία με το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) για την υποβολή προτάσεων για επιμόρφωση των εργαζομένων των επιχειρήσεων-μελών του στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα..